KITZ锻钢球阀【10SF3TCS】

发布者:kitz上海北泽阀门有限公司kitz 更新时间:2020-08-06

詳細説明 

下载

请检查要下载的资料,然后按“将所选产品放入“表格下载框”中”按钮

目录 说明书 规格表
在准备 在准备
 

发出交付的图纸,连接图,CAD和非包含报告

生产范围
 • 毫米
 • 英寸
价格(日元) 装箱数 重量(公斤) 交货图 连接图 电脑辅助设计 非纳入报告
 • 50
 •  
 • 2
-- -- --      
 
 • 80
 •  
 • 3
-- -- --      
 
 • 100
 •  
 • 4
-- -- --      
 
 • 150
 •  
 • 6
-- -- --      
 

微信kitz阀门分享 新浪kitz阀门分享 微博kitz阀门分享 空间kitz阀门分享

021-58588999    021-58588999